• 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg

as12utorak, 3. april u 18:00 velika sala performans

Prvotni izvori zvuka u prirodi nastajali su u šumi. Život šume obojen je zvukom. Mnoge životinje deo su harmonije prirode, čak i čovek. Pitagora je otkrio odnose između tonova u prirodi. Muzikom su mnogi filozofi otkrivali svet koji ih okružuje, jedan od njih je Boecije kome je muzika bila osnovni instrument filozofije. Izvorni zvuk, onaj koji je u životu šume, ulazi u zgradu, stanište savremenog čoveka, ruši zidove i vraća čoveka u svoje prirodno okruženje, klavir kao slika savršenstva koju je čovek dostigao u istraživanju zvuka vraćamo u Pitagorin sistem (prirodni odnos tonova), unosimo u šumu i dajemo čoveku mesto u šumskoj harmoniji. Andrija Sagić klavir, klarinet

Pin It