• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg

3. april 20:00 velika sala
(realizacija: M. Milutinović) Kraj doba privatnosti / Teza Endija Vorhola o 15 minuta slave najavila je kraj doba privatnosti, a sama PRIVATNOST je postala zastareli pojam predigitalnog doba.
Veliki Brat novog milenijuma / Autor Žan G. Ganasija, podstaknut upravo manjkom socijalnih teorija i etičkih promišljanja digitalnog doba, u svojoj knjizi “Videti i moći: ko nas nadzire?” izneo je  tezu o novom konceptu horizontalne kontrole.

Dok je Orvel u romanu „1984” simbolički sažeo društvo nadzora i opresivne kontrole, danas je, prema ovom autoru, na snazi sasvim drugačiji koncept kontrole. Nasuprot klasičnom binarnom sastava nadzora “onaj koji gleda – onaj koji se gleda” nastupila je, zahvaljujući protočnosti društvenih mreža, mnogostrukost istovremenih pogleda, a težiste moći prebacuje se s posmatranja na biti primećen, s vertikalne na horizontalnu osovinu. Svi izmenjuju sve sa svima, kroz blogove, e-poštu i postove na elektronskim mrežama, svi su spremni da  prihvate  tuđi pogled, a taj se pogled ne posmatra više kao negativan upad u privatni domen. Zapravo, svako želi da privuče što više pogleda na sebe, jer upravo velik broj tuđih pogleda garantuje uspeh i preuzimanje kontrole onom koji ih prima.
Film „We Live In Public” govori upravo o toj temi.
Rediteljka Ondi Timoner (jedina dvostruka dobitnica nagrade za najbolji dokumentarni film na filmskom festivalu Sandens) dokumentovala je život Džoša Herisa više od decenije da bi stvorila opominjuću priču o tome šta možemo da učinimo dok virtuelni svet neizbežno preuzima kontrolu nad našim životima.

Pin It