• 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

3. april 17:00 novi prostor
Učesnici: dr Vesna Đukić, Fakultet dramskih umetnosti, Marijana Cvetković,  istoričar umetnosti, Marko Radenković, diplomirani menadžer u kulturi. (realizacija: B. Pokrajac)
Tribinu organizuje grupa studenata Fakulteta dramskih umetnosti, Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, autori projekta i publikacije Međunarodna kulturna saradnja: primeri dobre prakse koji su realizovani u 2010. godini.

Ovo je prilika da mladi ljudi govore o svojim idejama, povežu se i zajedno pokrenu akciju koja će muzejske sadržaje učiniti zanimljivijim i privlačnijim. Tribina će imati debatni karakter, a učesnicima će, na kreativan i zanimljiv način, biti omogućeno da iznesu svoje predloge i ideje.

Pin It