• 4.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

četvrtak, 15. april u 18:30 mala sala

AS10Razgovor sa piscima o Pisanju
Učesvuju: Vladimir Pištalo, Goran Petrović
Medijator: Slobodanka Beba Moravčević

Pin It