• 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg


3–6. april 2007.
Učesnici:
Teatar Mimart, Nela Antonović, Gabrijel Savić-Ra, Miša Savić, Selena Savić, Aleksandar Vasiljević Vasa, Dragomir Nikolić Čeda, Miroslav Živković, Marjan Andrejević, Marko Nektan, MKC (Mladinski kulturi centar) Skoplje, Marijan Kamilovski, Aleksandar Sotirovski, Nikola Sotirovski, Igor Jocevski, Zdravko Kirov, Jovan Sekulovski, Riste Sekulovski, Dime Ivanov Dimano, Toni Anastasovski, Dimitrij Mihajlovski, Darko Ristevski, Matej Bogdanovski, Miloš Popović, Želimir Žilnik, Art.com, Dragan Jovanović, Evropski pokret u Srbiji, Lidija Antonović, VojislaV Radovanović, Mandolinski orkestar MKC i Sašo Tatarcevski, Fabrizio Scuderi, FMU Skoplje, Đore Senev, Jovica Stankovski, Bei The Fish (Ognjen Anastasovski), DJ Sonja Ismail, Udruženje umetnika „Široka staza“, Marko Nektan, Suzana V. Spasovska, Dobrica Kamperelić, Grupa Kvart, Dragan Apostolovski, Boris Petrovski, Panican Whyasker, PMG Collective, Intro party, Klaus Klinger, Vektor & faktor, Trut, Maja Živković, Jelica Obođanin, Jovana Dimitrijević, Nenad Bogdanović, Jovan Bačkulja, Pop Cult, Liquid Blue, Stevan Vuković, Vesna Kapor, Akademsko pozorište „Branko Krsmanović“, Milosav Pješčić, Miodrag Milutinović, Srđan Veljović…

Pin It