• 3.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg

17. decembar - 17. januar Muzej 25. maj, Botićeva 6

1981-11-16-22 MladaPoljskaKultura VM 45Autori projekta: Stevan Vuković i Marina MartićSve do sredine sedamdesetih godina omladina u socijalističkoj Jugoslaviji je uglavnom bila samo konzument, a ne aktivni stvaralac trendova u oblasti kulture.

Dominantni obrasci bili su socijalistički modernizam i kultura građanskog individualizma, a tek na njihovim populističkim marginama polako se razvijala omladinska kultura.

 

1983-03-17 Dragan Papic Rodjendanski party SG i IDP F11-79 19U to vreme je SKC bio sasvim mlada institucija, koju je odlikovao izuzetno visok stepen otvorenosti ka novim i drugačijim pristupima kulturnoj produkciji i nestandardnim načinima upotrebe klasičnih umetničkih medija, pa su stoga i nove forme omladinskog i studentskog delovanja u oblasti kulture u velikoj meri formulisane u okvirima SKC-a. Rok fotografija i fanzini uvedeni su u lokalno kulturno nasleđe preko Srećne galerije, dok je Spoljni program omogućio i pojavu i veoma široku vidljivost autorskih preoblikovanja rok tradicije , u vidu bendova čiji se opseg kretao od opskurnih i hermetičnih umetničkih eksperimenatora sa zvukom do besnih mladih buntovnika koji su stvorili urbane himne svoje generacije. U SKC-u su se tada razvile i razne, za to vreme neuobičajene, eksperimentalne vrste scenskog delovanja na granici pozorišta, hepeninga i muzičkog događaja.

Muzej istorije Jugoslavije, NVO Akademika i SKC su osmislili projekat predstavljanja tog nasleđa kao ne samo sasvim legitimne kulturne baštine tog perioda, već upravo kao jednog od najznačajnih segmenata kulturne produkcije u Jugoslaviji iz doba poznog socijalizma, koja zaslužuje muzeološki tretman. Kao jedan od rezultata tog projekta će, u periodu od 17. decembra 2011. do 17. januara 2012. godine, u prostoru Muzeja 25. maj, u Botićevoj ulici broj 6, u Beogradu biti postavljena izložba pod radnim nazivom „Poslednja mladost u Jugoslaviji”. Ona se realizuje kao sagledavanje tragova nekih od prelomnih projekata na granici popularne kulture i eksperimentalne umetnosti koji su stvorili urbanu kulturu Beograda poznih sedamdesetih i ranih osamdesetih, u doba poslednje generacije koja je provela mladost u socijalističkoj Jugoslaviji.

Stevan Vuković

Pin It