• 4.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

1974-04-18 III AS Braco Dimitri2 – 5. april Cirkus galerija, mala sala, stepeništa prma klubu i maloj sali (pratiti strelice!)

autorke projekta: Dragica Vukadinović i Jasmina Pucarević, saradnici: Srđan Veljović i Ljubinka Gavran

Tokom 70-ih godina prošlog veka u SKC-u održavani su Aprilski susreti u okviru kojih je promovisana nova umetnička i kulturalna praksa na ovim prostorima. Godine 2002. festival je obnovljen sa idejom revitalizovanja programske sheme na temeljima sopstvenih “unutrašnjih rezervi”. Do sada je organizovano 16 ovakvih festivala.

Izložba Ovde, u ovom prostoru, oržavani su AS-ovi, stari i novi, obuhvata dizajniranu dokumentarnu građu o učesnicima, događajima i realizatorima ovog jedinstvenog događaja na kulturno-istorijskoj mapi Beograda.

*Projekat “Ovde na ovom mestu...” pokrenut je 2009. godine sa ciljem da podseti na one događaje koji su tokom proteklih decenija realizovani u SKC-u i potom postali toposi u vremenu od opšteg kulturnog, istorijskog, pa i mitskog značaja.

 Ovde u ovom prostoru...  Ovde u ovom prostoru...  Ovde u ovom prostoru...
 Ovde u ovom prostoru...  Ovde u ovom prostoru...  Ovde u ovom prostoru...

Pin It