• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

16. maj
(projekat arhive i dizajn službe skc-a za noć muzeja - autorke projekta: dragica vukadinović i jasmina pucarević.)

Obeležavanjem i obilaženjem mesta u SKC-u na kojima je Marina Abramović realizovala svoje rane radove (instalacije, ambijenati i performansi) tokom sedamdesetih godina prošlog veka, Arhiva SKC realizuje prvu iz serije postavki sa zajedničkim prefiksom ovde-na-ovom-mestu. Ovaj projekat koji će biti sukcesivno realizovan narednim prigodama, pokrenut je sa ciljem da se učvrsti sećanje na događaje koji su tokom četri decenije rada SKC-a realizovani kao „tekući programi“ i vrlo često bivali osporavani od strane javnosti, da bi potom postajali toposi u vremenu od opšteg kulturnog, istorijskog, mitskog... značaja. „Slučaj Marine Abramović“, do danas najuspešnije umetnice sa ovih prostora, posebno je ilustrativan u tom smislu. Ovom prigodom na mestima, odnosno u prostorima u kojima je Marina Abramović realizovala svoje radove, postavljene su fotografije sa osnovnim informacijama o tim radovima i putokazi za preporučenu putanju obilaženja tih mesta. Obilazak se završava posetom Arhivi SKC-a gde mogu da se pregledaju ostala dokumenta o Marini Abramović koja se ovde čuvaju: fotografije, katalozi, pisma, filmski zapisi...

 

 

 

 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_01_1971-06-23--Drangularijum-M.Abramovic-Oblak-II-0110.jpg

 

U Galeriji SKC-a 23. 6. 1971. Marina Abramović je izložila:  
Oblak I – kikiriki sa senkom
Oblak II – jagnjeće krzno,
Oblak III – broj 367 na četvrtastoj ploči
Predmeti su izlagani u okviru izložbe Drangularijum. Od pozvanih umetnika traženo je da izlože predmete koji su na direktan ili indirektan način povezani sa njihovim radom, ali ne i svoje radove; ostali izlagači: Radomir Reljić, Dušan Otašević, Halil Tikveša, Milija Nešić, Stevan Knežević, Stojan Kovačević Grande, Dragoljub Raša Todosijević, Evgenija Demnievska, Urkom Gergelj, Bora Iljovski, Bojan Bem, Neša Paripović, Josif Alebić, Slobodan Era Milivojević, Zoran Popović i Radomir Damnjanović.


 

 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_02_1971-09-10-Objekti-i-projekti-07-MarinaA-BC.jpg

 

U Galeriji SKC-a 10. 9. 1971. Marina Abramović je izložila:  
Dve gigantske fotografije (i dve iste fotografije na Trgu  Republike u Beogradu)
I Tekst – prazan prostor
Obe fotografije snimljene su iz istog ugla. Na jednoj je zgrada Ateljea 212 između dve susedne kuće, a na drugoj je prazan prostor između istih kuća. Rad je bio postavljen ovde u Galeriji u okviru izložbe "Objekti i projekti". Ostali učesnici: Urkom Gergelj, Dragoljub Raša Todosijević, Zoran Popović, Slobodan Era Milivojević i Neša Paripović.


 

 

 

U kružnom holu SKC-a  19. 10. 1971. Marina Abramović je postavila rad:  Ozvučene kutije – blejanje, hujanje, pucanj
Rad je bio postavljen kao deo izložbe Oktobar '71. Ostali učesnici: Branko Bunić, Slobodan Era Milivojević (Oblepljivanje ogledala i Oblepljivanje M. Abramović), Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Raša Todosijević, Urkom Gergelj.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_04_1971-10-19Oktobar-71M.Abramovic-Ozvucen-prostor-cvrkut-prica-na-drvetu.jpg

 

Na drvetu ispred glavnog ulaza u zgradu SKC, 19. 10. 1971. Marina Abramović je postavila rad: "Ozvučeni prostor – cvrkut ptica na drvetu"
Rad je bio postavljen u okviru  izložbe Oktobar '71 na kojoj su učestvovali i Branko Bunić, Slobodan Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Raša Todosijević, Urkom Gergelj.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_05_1972-Oktobar-72-Marina-Abramovic-OzvuceniProstor.jpg

 

Na istočnoj fasadi SKC-a, 19. 10. 1972. Marina Abramović je postavila instalaciju: "Ozvučeni prostor – rušenje fasade"
Fasada je bila osvetljena reflektorima u boji, a iz razglasa je dolazio zvuk rušenja zgrade; Rad je bio realizovan u okviru izložbe Oktobar '72 na kojoj su učestvovali i Neša Paripović, Slobodan Era Milivojević, Zoran Popović, Dragoljub Raša Todosijević, Urkom Gergelj – umetnici i istoričari umetnosti: Nikola Vizner, Jasna Tijardović, Biljana Tomić, Jadranka Vinterhalter, Milica Kraus i Dunja Blažević.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_06_1972-10-19-Oktobar72-MarinaAbramovic-Airport-Lounge-sound-installationFoto-M.Filipovic.jpg

 

U foajeu SKC-a, 19. 10. 1972. Marina Abramović je realizovala rad:  "Zvučni ambijent – aerodrom"
Rad je bio realizovan u okviru izložbe Oktobar '72, kada je u foajeu SKC-a emitovan glas spikera sa aerodroma; ostali učesnici: Neša Paripović, Slobodan Era Milivojević, Zoran Popović, Dragoljub Raša Todosijević, Urkom Gergelj – umetnici i istoričari umetnosti: Nikola Vizner, Jasna Tijardović, Biljana Tomić, Jadranka Vinterhalter, Milica Kraus i Dunja Blažević.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_07_1972-10-19-Oktobar-72-M.AbramovicZvucniAmbijent-Belo-8.jpg

 

U divanhani SKC-a (danas biblioteka i marketing), 19. 10. 1972. Marina Abramović je realizovala rad:  
"Zvučni ambijent – belo" (kružni beli prostor –ozvučen odjekom zategnute žice)
Rad je bio realizovan u okviru izložbe Oktobar '72 na kojoj su učestvovali i Neša Paripović, Slobodan Era Milivojević, Zoran Popović, Dragoljub Raša Todosijević, Urkom Gergelj – umetnici i istoričari umetnosti: Nikola Vizner, Jasna Tijardović, Biljana Tomić, Jadranka Vinterhalter, Milica Kraus i Dunja Blažević.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_08_1973-04-07-II-AS-M.-Abramovic-PredlogZaOzvuceniProstor-05.jpg

 

U Galeriji SKC u okviru II Aprilskih susreta 7. 4. 1973. Marina Abramović je realizovala zvučni ambijent: "Predlog za ozvučeni prostor"
Opis rada: 1. Snimanje magnetofonom postavljenim na fiksnom mestu topota konja koji trče u krug, tako da zvuk menja intezitet u zavisnosti od pozicije izvora zvuka (konja u pokretu) prema mjestu snimanja reprodukuje se u Galeriji.
2. Ovaj snimak reprodukuje se u prostoru Galerije SKC koja je obložena tabacima belog papira, ali ne jednostavnom reprodukcijom, već se snimljeni materijal reprodukuje kao beskonačna traku postavljenu preko koturova uokrug celog prostora galerije. 3. Ovo zbivanje u prostoru i vremenu akcentira se zvukom sa još dva magnetefona, koja na izvesnoj međusobnoj udaljenosti reprodukuju različitim brzinama istu beskonačnu traku sa zvukom kucanja časovnika tako da se zvuk sata, koji je u našem iskustvu indentičan sa vremenskom jedinicom, reprodukuje različitim ritmom, asocirajući na relativnost našeg opažanja vremena.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_09_1973-06-07-Marina-Abramovic-Oslobadjanje-vidokruga03.jpg

 

U Galeriji SKC-a, 7. 6. 1973. Marina Abramović priredila je slajd prezentaciju rada "Oslobađanje vidokruga - cilj: Beograd"
Projekcija slajdova održana je ovde kao samostalan događaj.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_10_1974-04--Marina-Abramovic-Ritam-10-13.jpg

 

U dvorištu SKC-a u okviru III Aprilskih susreta, 20. 4. 1974. Marina Abramović je izvela performans "Ritam 5" - zvezda od vatre
Opis akcije:
1. Na otvorenom prostoru postavljam zvezdu petokraku veličine 5 m (krak) sa zapaljivom materijom na obodu.
2. palim zvezdu i obilazim oko nje
3. sečem kosu i bacam je u vatru
4. sečem nokte na rukama i bacam ih u vatru
5. sečem nokte na nogama i bacam ih u vatreu
6. ulazim unutar oboda zvezde, ugrađujem se u zvezdu petokraku.
Performans je bio izveden ovde u


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_11_1975-10-00-Sa-snimanja-Kino-beleski-MarinaA-UmetnostMoraBiti21.jpg

 

U velikoj sali SKC-a, krajem oktobra 1975. Marina Abramović je probno izvela performans "Umetnost mora biti lepa, umetnik mora biti lep..."
U početku normalno, potom sve snažnije, Marina češlja svoju kosu češljem koji drži u desnoj ruci i neprestano ponavlja: ‘Umetnost mora biti lepa’, ‘Umetnik mora biti lep’ - sve dok njeno lice ne počne da se izobličava od bola. Ovaj protoperformans izveden je tokom snimanja filma "Kinobeleške 1" Lutza Beckera. Film je realizovan povodom izložbe Oktobar '75. Ostali učesnici u projektu: D. Blažević, B. Tomić, J. Denegri, J. Tijardović, B. Pejić, D. R. Todosijević, N. Paripović, Z. Popović, G. Trbuljak, D. Zupanc, S. Timotijević, D. Vukadinović i D. Stojanovski; produkcija: SKC, 1975.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_12_1976-04-22-Marina-Abramovic-Oslobadjanje-glasa.jpg

 

U maloj sali SKC-a u okviru V Aprilskih susreta, 22. 4. 1976. Marina Abramović je izvela performans "Oslobađanje glasa".
" Vrištala sam sve dotle dok nisam izgubila glas - dok nisam mogla da proizvedem bilo kakav zvuk. Bilo je važno da ležim na podu kako bi publika mogla da gleda direktno u moja usta.  Kada ovako vrištite u kontinuitetu, vi u početku svoj glas percipirate kao krik, kao sopstveni glas, ali kasnije kako više prisiljavate sebe do granica fizičke izdržljivosti glas vam skoro postaje kao neki zvučni objekat u prostoru."


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_13_1977-04-23-Marina-Ulaj-Udisanje-izdisanje6x6_2.jpg

 

U maloj sali SKC-a u okviru VI Aprilskih susreta,  23. 4. 1977. Marina Abramović i Ulay/ Ulay i Marina Abramović realizovali su video performans:  
"Udisanje - izdisanje"
Sadržaj akcije: klečimo jedno naspram drugoga priljubljenih ustiju.
Marina: udišem kiseonik - izdišem ugljen- dioksid
Ulay: udišem ugljen-dioksid - izdišem ugljen-dioksid
Marina Abramović: udišem ugljen-dioksid - izdišem ugljen-dioksid
Performans je direktno prenošen na monitoru u foajeu SKC-a.


 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_maj_Ovde-na-ovom-mestu_14_1977-04-23-Marina-Ulaj-Udisanje-izdisanje6x6_3.jpg

 

Na monitoru postavljenom u foajeu SKC-a 23. 4. 1977. direktno je prenošen video performans "Udisanje-izdisanje"  koji su izveli Marina Abramović i Ulay / Ulay i Marina Abramović u okviru VI Aprilskih susreta.
Sadržaj akcije: klečimo jedno naspram drugoga priljubljenih ustiju.
Marina: udišem kiseonik - izdišem ugljen- dioksid
Ulay: udišem ugljen-dioksid - izdišem ugljen-dioksid
Marina Abramović: udišem ugljen-dioksid - izdišem ugljen-dioksid
Performans je izveden u maloj sali i direktno prenošen


Pin It