• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg

Pomalo arbitrarno, pomalo simbolično, najverovatnije adekvatno, kao vremenske odrednice za početak i kraj novog talasa u SKC-u uzete su dve velike manifestacije, odnosno dva koncerta: koncert grupe Kosmetika (održan 1977. godine u velikoj sali SKC-a, na 6. Aprilskim susretima, poslednjim Susretima iz prve serije legendarnog festivala proširenih medija) i grupni koncert bendova (održan 1989. godine na platou ispred glavnog ulaza u SKC, u okviru manifestacije „Majski projekat“ kojim je poslednji put na ovim prostorima obeležen Dan mladosti). U prilogu su hronografije realizovanih programa u pdf formatu onih redakcija čija je programska praksa, odnosno politika bila značajno, ako ne i u celini obeležena duhom novog talasa. Kontekstualne hronografije programskih celina Festivali - velike manifestacije, Spoljni program, Rock program, Likovni program, Teatar, Srećna galerija i DNK priredila je Dragica Vukadinović.

Pin It