• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg

sreda, 1. april u 19:00 Ulazni hol
Funkcija plakata kao sredstva oglašavanja i promovisanja određenog događaja/sadržaja već je u velikoj je meri oslabljena i potisnuta bilbordima, radio džinglovima, TV oglasima i spotovima, internet prezentacijama... Ako se uopšte i pravi, plakat danas više govori o pretenzijama izdavača i njegovim statusnim reperima nego o svojoj temi - a možda najviše govori o svojim autorima i njihovoj poziciji unutar sistema za koje rade i o njhovoj kreativnoj samosvesti… ili je uvek tako i bilo.

A kad prođe njihovo vreme, ako uopšte budu sačuvani, zaodenuti aurom dokumenta, pričaće priče na koje niko, u žurbi u kojoj su nastajali, nije računao... Tako su podaci - da je plakat za I AS, na poziv Likovnog programa uradio Boris Bućan, prestižni zagrebački dizajner, da je plakate za II AS (u 2 varijante), III AS, IV AS, V AS i VI AS radio Dragan Stojanovski, službeni dizajner SKC-a, da za AS02 i AS03 plakat nije rađen, a da je za AS04 plakat radila Jasmina Pucarević, službena dizajnerka SKC-a, pa da je, onda, na inicijativu Redakcije za multidisciplinarno pronalazaštvo plakat za AS05 uradio Istok Pavlović, vojnik na civilnoj službi u SKC-u i da je plakate za AS06, AS07, AS08 i AS09 nastavila da radi Jasmina Pucarević - mogu ispričati priču o SKC-u. Priču o Borisu Bućanu, Draganu Stojanovskom, Istoku Pavloviću i Jasmini Pucarević pričaju plakati koje su oni napravili, čak i ako oni to ne bi želeli. A nama ostaje privilegija da se, poput one stare gospođe iz legendarne reklame za hamburger, pitamo „a gde su tu Aprilski susreti?” U tome je poenta. Ali stvarno. 

 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-1.jpgc_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-2.jpg  c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-3.jpg
 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-4.jpg c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-5.jpg c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-6.jpg
 c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-7.jpg c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_izlozba-plakata-8.jpg c_240_154_16777215_00_images_stories_09_april_jezik-novog-vremena.jpg

Pin It