• 2.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg

 

1. baze podataka o realizovanim programima, autorima i učesnicima programa
2. zbirka pisanih dokumenata
3. zbirka štampanih pratećih materijala (katalozi, pozivnice, flajeri…)
4. zbirka plakata Grafičke radionice SKC-a
5. foto arhiva (zbirka negativa od 1971 – 1998, zbirka fotografija 1999-2000, i digitalna fotografska građa od 2001)
6. zbirka filmskih i video zapisa
7. press clipping (od 1971)
8. media clipping
9. zbirka monografskih i serijskih izdanja SKC-a
10. zbirka audio izdanja
11. zbirka arhivalija i
12. fond priručnika

Pin It