• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ABeCeda SKC-a (Arhivsko-bibliotečki centar SKC-a) nastala je objedinjavanjem Informativno-dokumenatcionog programa SKC-a i Biblioteke i pored rada na fondovima dokumentarne i bibliotečke građe, uređuje i mesečni bilten Studentskog kulturnog centra (SkiCa SKC-a). ABeCeda je formirana za interne potrebe SKC-a i učesnike u njegovim programima, ali se (u meri mogućnosti manipulisanja odgovarajućim fondovima) građa daje na uvid i korisnicima sa strane.
KONTAKT:
Dragica Vukadinović, urednica ABeCede
dokumentacija@skc.rs
+381-(0)11-3602023
Ljubinka Gavran, bibliotekarka
biblioteka@skc.rs
+381.11.36.02.056

 

ABeCeda SKC-a

c_240_154_16777215_00_images_stories_abeceda.jpgDokumentarna građa koja se čuva u ABeCedi SKC-a - u početku samo tekući programski materijal - vremenom je postala vredna arhivska građa i nezaobilazni izvor podataka za proučavanje kulturne istorije Beograda i Srbije, kao i istorije naših kultunih veza sa svetom. Iako su različiti oblici dokumentovanja, uglavnom neadekvatni, postojali od osnivanja Ustanove, dugi niz godina najslabija karika u ovoj bogatoj tradiciji bila je dokumentovanje i arhiviranje. Situacija je postala dramatična već ‘80 godina kada je u požaru uništena znatna količina dokumentarne građe.
Početkom ‘90 godina, započeti su radovi na retroaktivnom prikupljanju i klasifikovanju zaostale građe – i dalje bez adekvatnog smeštaja i fizičke zaštite. Do 1998. godine prikupljena je znatna količina materijalne građe i rekonstruisana hronologija programskih aktivnosti SKC-a koja pruža uvid u impresivan broj događaja i ličnosti koje su obeležile kulturnu scenu Srbije tokom četiri poslednje decenije prošlog veka. Ipak, 1999. g., kao posledica Nato ombardovanja SRJ, ukinut je Informativno-dokumentacioni program, a poslovi na čuvanju i arhiviranju građe neformalno raspoređeni na druge službe.
Početkom 2001. godine ponovo je ustavljena služba za dokumentaciju, kada su otpočeli radovi na još jednom premošćavanju perioda koji nedostaju. Krajem 2004. godine, Arhiva je smeštena u adekvatniji prostor bibiloteke. Tim činom simbolično je započeta realizacija stare ideje da se poslovi IDP-a (čija je arhiva u porastu) i Biblioteke (čiji su fondovi redukovani) integrišu u funkcionalnu celinu prilagođenu realnim potrebama ustanove, odnosno, započeli su radovi na podizanju Arhivsko bibliotečkog centra SKC-a (AbeCeda SKC-a) po uzoru na savremenu praksu u svetu.
Biblioteka je bila osnovana 1972. godine i tokom prve decenije prikupila je preambiciozno koncipiran fond koji se sastojao od inostrane i južnoslovenske periodike (preko 1000 naslova) i leksikografske zbirke od oko 2000 naslova. Pretežno su bile zastupljene publikacije iz oblasti humanističkih nauka i umetnosti, ali zbog nemogućnosti kontinuirane nabavke, veliki deo fonda dat je na korišcenje Narodnoj, Gradskoj i Univerzitetskoj bibiloteci, a u matičnoj kući zadržana je leksikografska zbirka i skroman broj naslova domaće periodike. Fond biblioteke trenutno je pristupačan preko alfabetskih kataloga, a izrada stručnog digitalnog kataloga planirana je u okviru projekta ABeCeda.

U ABeCedi je u međuvremenu prikupljeno i klasifikovano:
- preko 45.000 novinskih isečaka koji se odnose na događaje i ličnosti koje su obeležile domaću umetničku i kulturno-političku scenu tokom tri zadnje decenije
- preko 100 sati elektronskog klipinga
- oko 50.000 foto negativa + 10.000 već digitalizovanih snimaka (koji su često i jedini vizuelni dokument mnogih kultunih događaja i umetničkih performansa), a nezavisno od istorijske foto arhive permanentno se uvećava digitalizovan fond tekućeg fotodokumentovanja programa koji se realizuju
- neprestano se uvećava i fond plakata čiji “istorijski” segment, pod nazivom Grafička radionica SKC-a sadrži oko 5000 plakata
- preko 50 metara pisane i štampane građe (pozivnica, flajera, kataloga, biltena i raznih vrsta autorskih štampanih materijala, odabrane korespodencije i drugih pisanih
- neutvrđena količina filmskog i video materijala, dok je ogromna količina tonskih zapisa propala u požaru i zbog neadekvatnih uslova zaštite.
- Hronologija SKC-a, odnosno baza podataka o realizovanim i planiranim programima sa preko 50.000 zapisa koji su retroaktivno ažurirani tokom devedesetih godina i, na žalost ne u programu za baze podataka.

c_240_154_16777215_00_images_stories_abeceda_abeceda4.jpgU listi realizovanih programa mogu se naći imena kao što su: Josef Bojs, Marina Abramović, Bil Vajola, Katarina Ziverding, A. B. Oliva, Barbara Rajs, Bob Vilson, Đina Pane, Simona Forti, Paolo Portogezi, Boris Podreka, Aldo Rosi, Franko Purini, Aleksandar Deroko, Ranko Radović, Bogdan Bogdanović, Pet Metini grupa, Lajbah, Niko, Nik Kejv, Igi Pop, Suzan Vega, EKV, Disciplina Kičme, Mauricio Kagel i Kelnski ansambl za novu muziku, Tokijski gudački kvartet, Varšavski klavirski kvintet, Londonski gudački kvartet, Bečki kamerni orkestar,...Pipl Šou, Džon Uitni, Rene Kler, Žan Lik Godar, Ježi Plaževski, Frensis Ford Kopola, Đina Lolobriđida, Džim Džarmuš, Orijana Falaci, Žak Derida, Helen Siksu, Džil Parvin, Predrag Matvejević, Miloš Crnjanski, Slobodan Milošević, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica... koji su nastupali kao pojedinci ili kao učesnici većih programskih celina kao što su: Međunarodni festival proširenih medija, Međunarodni naučni skup o semiotici muzike, Festival filmova Kinoteke D.V. Grifit iz Đenove, Performance susret, Video susret, Festival Druge nove muzike, Festivali nacionalnih kultura i pokreta kao što su Španija sutra, Dani italijanske kulture, Dani Latinske amerike, poljske Solidarnosti, sovjetske Perestrojke...
Nabrajanje «zvezda» koje su tokom tri decenije gostovale u SKC-u, ili pojedinačnih «velikih» programa, zapravo je u suprotnosti sa osnovnim konceptom kuće koja je uvek nastojala da se konstituiše kao alternativni obrazovni centar. Kroz forme festivala, seminara, simpozijuma, susreta, konferencija, work shopova i «redovnih» programa, urednički tim SKC-a promovisao je i praktikovao nove poglede na umetnost, kulturu, politiku, trpeći sve vrste posledica, od materijalnih, moralnih, pravnih, do egzistencijalnih.
Ipak, podaci koji se ovde čuvaju pokazuju da je kroz umetničke programe SKC-a inaugurisana «nova umetnička praksa» i novi mediji bez kojih bi danas bila nezamisliva svaka respektabilna umetnička scena; da je davan dignitet alternativnom urbanom stvaralaštvu; da su kroz tesnu saradnju SKC-a sa umetničkim školama u zemlji i inostranstvu, generacije umetnika prolazile kroz alternativno obrazovanje i blagovremenu razmenu iskustava sa kolegama sa gotovo svih najpoznatijih umetničkih škola u Evropi, posebno sa studentima legendarnog Josefa Bojsa, Klausa Rinkea, Josefa Kosuta, Marine Abramović, Katarine Ziverding, Jana Dibetsa, Janisa Kunelisa...; da je kroz naučne programe SKC-a promovisana nova politička i ideološka praksa; da su u SKC-u, prvi put sa pozicija jedne društvene ustanove, «nekritički» razmatrana pitanja religije, novih modela demokratije, tranzicioni procesi u zemljama u okruženju; da se za danas veoma razvijen feministički pokret u regionu može reći da je lansiran na prvom feminističkom festivalu «istočnog bloka» koji je pod popularnim nazivom «Drug-ca žena», 1978. godine okupio u SKC-u danas legendarne figure svetskog feminističkog pokreta i rodnih studija.... Nabrajanje najistaknutijih domaćih učesnika takođe ne bi imalo nikakvog smisla zato što je celokupna današnja socijalna, politička, kulturna, i umetnička scena Beograda (da se ne preteruje sa veličinama reda «nacionalna», «ex-yu», «regionalna»...) u manje ili više formalno/neformalnim kontaktima «inicirana» na sceni i u kuloarima SKC-a.
Sve je to moguće utvrditi iz površnog pregleda liste kreatora programa i učesnika u programima, a učvrstiti uvidom u bogatu hemeroteku koja se čuva u ABeCedi SKC-a.

c_240_154_16777215_00_images_stories_abeceda_abeceda5.jpgSlužba za dokumentovanje i arhiviranje prikupila je i obrađuje, čuva i ustupa na korišćenje svu tu građu: od podataka o realizovanim programima, autorima i učesnicima tih programa, do pratećih dokumenata i artefakata kao što su prateći štampani materijal, foto dokumentacija, filmski i video zapisi, primeri svih oblika produkcije SKC-a, novinska dokumentacija, interna programska dokumenta, među kojima se može naći prepiska sa najistaknutijim ličnostima epohe. Veći deo te dokumentarne građe fizički je dostupan, ali efekti njenog postojanja, obim njene upotrebne vrednost biće vidljiv tek nakon digitalizovanja i podizanja baze podataka. .
Tom cilju Abeceda se približava tako što je do sada:
• obezbeden prostor i fizički zaštićena građa.
• deo građe je pohranjen na adekvatan način - deo čeka bolja vremena
• apdejtovana je hronologija programa koja je okosnica celog sistema
• digitalizovan deo tekstualne i fotografske građe pripremljen za unos u e-bazu
• preuzeta je građa Grafičke radionice SKC-a,
• permanentno se traže sredstava za lansiranje digitalne ABeCede SKC-a.


Dragica Vukadinović,  urednica ABeCede
Ljubinka Gavran, bibliotekarka

raniji saradnici/saradnice dokumentacione službe:

• Biljana Tomić, urednica IDS (Informativno-dokumentarna služba),
• Bojana Pejić, urednica IIDP (Izdavačko-informativni i dokumentarni program)
• Dragica Vukadinović, urednica IDP i DP
• Natalija Jokasović, saradnica IDP
• Vojislav Pleskonjić, saradnik IDP

raniji bibliotekari/bliotekarke:

• Predrag Dragić Kijuk, upravnik
• Dušan Bošković,
• Svetlana Nikolić,
• Marija Kikić,
• Đorde Janjić,
• Momčilo Živojinović

Pin It