• 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

 

izložba pod nazivom „re“ koja se ovog meseca otvara u srećnoj galeriji uvodi program skc-a u eru novog vizuelnog identiteta, što donekle obavezuje da se obnovi  sećanje na ljude (i prakse) koji su tokom proteklih decenija uobličavali grafičku produkciju skc-a: nakon dugotrajnih rasprava o konceptualno duhovitom i vizuelno „neizrađenom“ predlogu arh. predraga ristića, na javnom konkursu za logotip skc-a usvojeno je rešenje aleksandra pajvančića. tokom prvih godina, pa i nakon angažovanja stalno zaposlenog  grafičkog dizajnera, povremeno su,  različitim povodima i iz različitih razloga, angažovani i drugi dizajneri, uglavnom mladi i već  istaknuti u svoje vreme, pa i danas:  florijan hajdu, nenad čonkić, boris bućan, zorica željko, moma rajin -  samo su neka od imena koja su ostala zapisana u građi. paralelno je negovana i praksa da se prihvataju predlozi,  ideje, pa i konkretne „usluge“ umetnika i autora iz nedizajnerskih provenijencija (zoran popović, raša todosijević, kasnije koja...).  u svemu tome, prvi službeni dizajner skc-a, dragan stojanovski, uspevao je da uspostavi  i,  više od dve decenije, održi  jedinstvenu poziciju skc-a kao retke institucije čiji je vizuelni identitet u potpunosti usaglašen sa idejama koje promoviše - ne samo u domenu umetnosti,  već i u domenu političke i socijalne kulture. recimo da je sve to bilo moguće ostvariti u uslovima postojanja grafičke radionice skc-a, u okviru koje je, kao dizajner, radio i novica kocić. uspešnom funkcionisanju radionice doprinosili su i drugi  stalni saradnici u manje ili više definisanom statusu  čije su veštine i entuzijazmi  omogućavali mnogim zainteresovanim klincima/kama, ili odrasllim  autorima/kama, da se i sami okušaju u grafičkoj prezentaciji sopstvenog rada...

Pin It