• 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

a propos kino beleški*_oktobarske didaskalije u maju: dok su nekada društveno angažovani umetnici nastojali da svoju umetnost, ili bar njene forme, nametnu političkoj eliti, sada - kada je elita preuzela njene demokratske forme i rituale - čini se da bi se jedini pravi angažman umetnika sastojao u tome da naprave radikalni otklon od svojih najuspešnijih strategija. srećan 1. maj! d. v _*vidi noć muzeja

Pin It